Retail:  +38 (057) 732-44-72
Wholesale:  +38 (050) 301-38-63  
  +38 (057) 771-45-98

Информация для акционеров

Річна інформація емітента цінних паперів. 2012 р. (.zip, 2,3 МБайт)

Особлива інформація до відома акціонерів 

Річна інформація емітента цінних паперів. 2011 р. (.zip, 3,2 МБайт)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 25 квітня 2012 р.

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 24 квітня 2013 р.


Посадова особа Член Наглядової Ради Митрохiн Геннадій Олександрович  звільнена 22.07.2013 р. (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Товариства володіє у кiлькостi 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки. Рішення прийнято протоколом № 25 засідання Наглядової ради Товариства вiд 22 липня 2013р., яка прийняла рушення про зміну кількісного складу Наглядової ради. 

Після припинення Митрохiним Г.О. своїх повноважень члена Наглядової ради кількісний склад Наглядової ради становить більше половини 2 (дві) особи з 3-х , який є легітимним та зберігає свої повноваження до проведення наступних чергових загальних зборів Товариства. 

Посадова особа Генеральний директор Колесніков Олександр Олександрович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена 23.07.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 10 мiсяцiв. Рішення прийнято засіданням Наглядової ради, яка прийняла рішення про зміну складу посадової особи. Протокол № 26 засідання Наглядової ради ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКСТРОМАШ" вiд 23.07.2013 р. 

Посадова особа Генеральний директор Митрохiн Геннадій Олексійович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначена 24.07.2013 р. Володіє акціями в статутному капіталi емітента у кiлькостi 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - 1 рік. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор по виробництву i технічному забезпеченню ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ". Рішення прийнято наглядовою радою товариства, яка прийняла рішення про зміну складу посадової особи. Протокол № 26 засідання Наглядової ради ПуАТ "ХЕЛЗ"УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiд  23.07.2013 р.