ru

Для акционеров

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ “ХЕЛЗ “УКРЕЛЕКТРОМАШ” від 23 квітня 2021 року

Регулярна річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) за 2020 рік

Регулярна річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) за 2020 рік в машиночитальному форматі


Особлива інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) від 23.04.2021 року про зміну складу посадових осіб

Особлива інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) від 23.04.2021 року про зміну складу посадових осіб в машиночитальному форматі


Особлива інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) від 23.04.2021 року про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) від 23.04.2021 року про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в машиночитальному форматі


Регулярна річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) за 2019 рік

Регулярна річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) за 2019 рік в машиночитальному форматі


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) станом на 19 квітня 2021 року (дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, що заплановані на 23 квітня 2021 року)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 26.03.2021 (pdf) | У машиночитальному форматі) | Електронний підпис 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» станом на 23 березня 2021 року

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ “ХЕЛЗ “УКРЕЛЕКТРОМАШ”, які відбудуться 23 квітня 2021 року. | Електронний підпис 

Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ХЕЛЗ “Укрелектромаш” від 28.09.2020 року.

Особлива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину (pdf) | Особлива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину (у машиночитальному форматі) | Електронний підпис 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00213799) станом на 22 вересня 2020 року (дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які призначені на 28 вересня 2020 року) | Електронний підпис 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 28 вересня 2020 року | Електронний підпис 

Особлива інформація від 19.03.2020 року про зміну складу посадових осіб емітента | Електронний підпис   

Особлива інформація від 13.03.2020 року про зміну складу посадових осіб емітента | Електронний підпис   

15.10.2019// Повідомлення про спростування особливої інформації від 15.10.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

15.10.2019// Повідомлення про несвоєчасне розркриття особливої інформації від 15.10.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

15.10.2019// Особлива інформація емітента від 15.10.2019 (повторно) | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

15.10.2019// Особлива інформація емітента від 15.10.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

30.08.2019// Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ", які відбудуться "16" вересня 2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

23.08.2019// Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ", які відбудуться "09" вересня 2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

10.09.2019// Повідомлення про кількість голосуючих акцій акціонерів Товариства станом на 10.09.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

04.09.2019// Повідомлення про кількість голосуючих акцій акціонерів Товариства станом на 04.09.2019 р | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

25.04.2019// Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік.

24.04.2019// Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

24.04.2019// Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

19.04.2019// Повідомлення про кількість голосуючих акцій акціонерів Товариства станом на 19.04.2019 р.

//23.03.2019// Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 24 квітня 2019 р

//23.03.2019// Проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 24 квітня 2019 р.

//23.03.2019// Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, що заплановані на 24 квітня 2019 року)

//20.09.2018// Особлива інформація емітента

//04.05.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

Протокол чергових загальних зборів акціонерів 23.04.2018

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Річна інформація емітента цінних паперів 2017 р.

//21.03.2018// Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 23 квітня 2018 р.

Особлива інформація емітента_призначення в_о гл_бухгалтера 13.09.2017

Особлива інформація емітента_звільнення гл_бухгалтера 13.09.2017

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 07.08.2017

Перелік питань на позачергових Загальних зборах акціонерів 07.08.2017 р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів 07.08.2017 р.

ПРОТОКОЛ позачергових Загальних зборів акціонерів 27 квiтня 2017

//28.04.2017// Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

//28.04.2017// Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

//26.04.2017// Річна інформація емітента цінних паперів. 2016 р. (.pdf)

//24.03.2017// Перелік питань до загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 27 квітня 2017 р.

//24.03.2017// Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 27 квітня 2017 р.

//20.09.2016// Повідомлення про інформацію

//31.05.2016// ПРОТОКОЛ позачергових Загальних зборів акціонерів

//27.04.2016// Річна інформація емітента цінних паперів. 2015 р. (.pdf)

30.04.2015 Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента

29.04.2015 Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента (стор.1стор.2)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2014 р. (.pdf)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 29 квітня 2015 р.